Entrematic verlengt VCA** certificaat

10 juni 2015
Entrematic verlengt VCA** certificaat

Het belgische auditingbedrijf BTV verlengde in april jl. het VCA** certificaat van Entrematic voor de montage, het onderhoud en de herstelling van DYNACO snellooppoorten.

Dit VCA** certificaat is uiterst belangrijk in de chemische en petrochemische nijverheid. Het wordt door ook door vele sectoren gevraagd vooraleer onderaannemers de toelating krijgen werkzaamheden uit te voeren in hun bedrijf.

Om een VCA** certificaat te komen, moet het bedrijf aan de nodige vereisten beantwoorden inzake Veiligheid, Gezondheid en Omgeving (VGO) bij alle uitgevoerde werken. Ook moet het bedrijf de VGO-regels respecteren inzake VGO-politiek, organisatie, opleiding en verbetermanagement.

Entrematic beantwoordt wat de DYNACO producten betreft al sinds 2012 aan de VCA**-vereisten en is zeer trots een nieuwe certifiëring tot 2018 te hebben gekregen.