Nieuw: optie luchtgordijn op Dynaco snellooppoorten

18 maart 2016
New: option air curtain on Dynaco high speed doors

Klanten in de diepvriesindustrie worden steeds veeleisender voor hun diepvriesdeuren. Ijsvorming op het deurblad is voor veel klanten onaanvaardbaar geworden.

Om aan deze nieuwe verwachtingen te beantwoorden, heeft Entrematic Belgium een nieuwe optie ontwikkeld voor de Dynaco M2 Freezer snelrolpoorten. Bij correct gebruik voorkomt dit "luchtgordijn" dat er ijs gevormd wordt op het deurblad.

Voordelen:

  • Meer veiligheid: het luchtgordijn voorkomt ijsvorming op het deurblad. Bijgevolg valt er ook geen ijs op de grond, waardoor het risico op ongevallen wordt beperkt.
  • Minder onderhoud: door ijsvorming te vermijden is het niet meer nodig dagelijks ijs te verwijderen van de grond.
  • Langere levensduur: de afwezigheid van ijs vermindert het risico op slijtage van het deurblad en de zijgeleiders.
  • Beter uitzicht: een deur zonder ijslaag ziet er beter en betrouwbaarder uit.