Juridische kennisgeving en privacyverklaring - Cookiebeleid


Privacy kennisgeving

Op deze pagina treft u de privacy kennisgeving aan van Entrematic Belgium nv ("ENTREMATIC").

Entrematic Belgium nv – BE0439.752.567 – Waverstraat 21, 9310 Moorsel, te bereiken via

(+32) 53 72 98 98 of info.dynaco.eu@entrematic.com, is als “verwerkingsverantwoordelijke” verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacy kennisgeving is van toepassing op alle diensten die wij u aanbieden (o.a. via de website www.dynacodoor.com).

ENTREMATIC hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van uw persoonsgegevens. In deze privacy kennisgeving wordt het volgende beschreven:

-   de soorten persoonsgegevens die we van u krijgen en verzamelen met betrekking tot deze website; en meer specifiek het online bestel- en configuratiesysteem DYNACO ONLINE;

-    hoe we de persoonsgegevens beheren, gebruiken en waarom;

-    met wie we persoonsgegevens delen en waarom;

-    hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

-    hoe we uw gegevens beveiligen;

-    uw rechten, inclusief hoe u contact met ons kunt opnemen als u aanvullende vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens; en

-    hoe we wijzigingen kunnen aanbrengen aan deze kennisgeving.

Klik op bovenstaande koppelingen om onmiddellijk naar het relevante deel van deze privacy kennisgeving te gaan.

U vindt ons ook via de volgende sociale mediakanalen:

Facebook | Linked-in Twitter

1.1 Welke persoonsgegevens verzamelen we?

ENTREMATIC verzamelt, bewaart en verwerkt volgende informatie:

 1. Als u informatie of een interventie bij ons aanvraagt: uw naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer die u indient om de informatie van ons te ontvangen.
 2. Gegevens betreffende uw computer hard- en software: IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijden enz.
 3. Persoonsgegevens meegedeeld in het kader van commerciële transacties tussen ENTREMATIC en uzelf (als verdeler/wederverkoper), m.n. in het kader van offertes, bestellingen en facturatie voor DYNACO producten via DYNACO ONLINE: producttypes, aantallen, bedragen, leveringsdetails enz.
 4. Persoonsgegevens meegedeeld aan ENTREMATIC betreffende commerciële transacties tussen uzelf (als verdeler/wederverkoper) en uw klanten, m.n. klantgegevens, prijssimulaties en offertes voor DYNACO producten via DYNACO ONLINE: prijzen aan uw klanten, kortingen enz.
 5. Als u een bestelling bij ons doet: uw contract- en leveringsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en leveren van de bestelling. Hieronder valt ook financiële informatie die u aan ons verstrekt.
 6. Logingegevens wanneer een account wordt gecreëerd op DYNACO ONLINE.
 7. Als u onze digitale diensten en websites bezoekt: uw surfgedrag op de site, zoals bezochte pagina's en de tijd die op iedere pagina besteed wordt.
 8. Als u een dienst of product aan ons levert (leveranciers): uw contract- en orderbevestiginginformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en verwerken van de door ons geplaatste bestelling. Hieronder vallen ook uw betaalgegevens die u aan ons verstrekt.

Wanneer u persoonsgegevens van ander personen dan uzelf meedeelt aan ENTREMATIC via de website of anderszins, dient u ervoor te zorgen dat u daarvoor de nodige toestemming heeft van de desbetreffende personen.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens met betrekking tot prijssimulaties en offertes tussen u en uw klanten (zie punt 4 hierboven) wordt enkel gebruikt en verwerkt om u toe te laten vooraf opgeslagen gegevens op en van onze server te halen. ENTREMATIC gebruikt deze gegevens niet intern, en deelt ze niet met derden of andere onderdelen van de groep.

Alle andere persoonlijke informatie die wij via deze website verkrijgen (zie punten hierboven) kan gebruikt en verwerkt worden voor volgende doeleinden:

In relatie tot het gebruik van de website en onze digitale diensten

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens? 

Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking? 

Om aan uw informatieaanvraag te voldoen.

Gerechtvaardigd belang

Wij helpen u graag verder. Daarvoor hebben wij wel uw contactgegevens nodig. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang om deze gegevens van u te verwerken.

Om uw account in te stellen en te beheren, bijvoorbeeld door het verzenden van wachtwoordherinneringen of meldingen over wijzigingen aan uw accountgegevens.

Uitvoering overeenkomst

Het op deze manier gebruiken van uw persoonsgegevens is nodig voor ons om u te voorzien van een online account, ter uitvoering van de overeenkomst.

Om aan uw bestelling van DYNACO producten te voldoen en als onderdeel van onze klantenservice.

Gerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de verbintenissen die voortvloeien uit enig contract met onze handelspartners te kunnen vervullen en zodoende rechtstreeks contract op te nemen met de klant.

Om uw betalingen veilig te houden en de beveiliging van onze website te garanderen.

Gerechtvaardigd belang

Wij bieden onze klanten graag een veilige betaalomgeving. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om persoonsgegevens te verwerken om de betalingen van onze klanten veilig te houden, fraude te voorkomen en onze digitale diensten te beschermen tegen cyberaanvallen.

Voor het uitvoeren van statistische analyses over het gebruik van de website voor meer inzicht in hoe onze website gebruikt wordt en om verbeteringen aan te brengen.

Gerechtvaardigd belang

Het is in ons gerechtvaardigd belang om deze informatie te bekijken om inzicht te verkrijgen in hoe onze website gebruikt wordt en om hem te beheren en verbeteren. Omdat er geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden en de verwerking beperkt is, hebben we geconcludeerd dat ons gerechtvaardigd belang om de verbeteringen en analyses uit te voeren voorrang heeft boven uw privacybelang.

Om te voldoen aan wettelijke vereisten waaraan we onderhevig zijn, zoals belastingtechnische of financiële belastingvereisten.

Wettelijke verplichtingen

Het op deze manier gebruiken van uw persoonsgegevens is nodig voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Om u communicatie te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten die interessant kunnen zijn, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.

Gerechtvaardigd belang/toestemming

Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onze vaste klanten op de hoogte te houden van onze dienstverlening. Bent u nog geen klant van ons? Dan verwerken wij uw gegevens in dit kader alleen als u ons daar toestemming voor heeft gegeven. U kunt u toestemming te allen tijde weer intrekken door een verzoek daartoe te sturen naar: privacy.be@entrematic.com.

 

In de mate dat bovenstaande verwerkingen worden uitgevoerd door middel van cookies, is het cookiebeleid van toepassing.

In relatie tot onze klanten

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking?

Om offertes toe te kunnen sturen op basis van uw vraag.

Gerechtvaardigd belang

Gerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om te antwoorden op de vraag naar een offerte en die rechtstreeks aan de verzoeker te richten.

Om te communiceren over uw wensen en specificaties over één van onze producten en/of diensten.

Gerechtvaardigd belangGerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om te antwoorden op vragen over een product of bestelling en het antwoord rechtstreeks aan de verzoeker te richten.

Om te kunnen factureren.

Gerechtvaardigd belang

 

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat facturen correct worden verstuurd en deze rechtstreeks aan de relevante contactpersoon van de klant te richten.

Om te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst (o.a. details van het order, levering, kwaliteit, montage, onderhoud, klachten, enz.).

Gerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om toe te zien op het goede verloop van de levering en het verdere onderhoud en zodoende rechtstreeks met de relevante contactpersoon van de klant contact op te nemen.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met de juiste personen zodat de overeenkomst efficiënt wordt beheerd. 

Om u communicatie te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten die gerelateerd zijn aan de inhoud van onze overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang 

Wij willen u de meest optimale, persoonlijke service verlenen. Daarvoor hebben wij uw gegevens nodig. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om in dit kader gegevens van uw te verwerken. 

 

In relatie tot onze leveranciers

Voor het verkrijgen van goederen evenals voor het ontvangen van diensten doet ENTREMATIC een beroep op éénmanszaken alsook op vennootschappen. In relatie tot deze leveranciers, beroept ENTREMATIC zich op de uitvoering van de overeenkomst of haar gerechtvaardigd belang, al naar gelang het geval.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking?

Om contact op te kunnen nemen zodat we u kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen.

Uitvoering overeenkomst

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen zodat we onze vraag kunnen toelichten. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.

Gerechtvaardigd belang:

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om een goede relatie met onze handelspartners op te bouwen en te onderhouden en zodoende rechtstreeks contact op te nemen met de relevante contactpersoon van de leverancier.  

Om een offerte-aanvraag toe te kunnen sturen.

Uitvoering overeenkomst

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen zodat we een verzoek tot offerte kunnen doen. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.

Gerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om een goede relatie met onze handelspartners op te bouwen en te onderhouden en zodoende rechtstreeks contact op te nemen met de relevante contactpersoon van de leverancier.  

Om een bestelling bij u te kunnen plaatsen.

Uitvoering overeenkomst

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een bestelling te kunnen plaatsen bij de juiste persoon.

Gerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om goede relatie met onze handelspartners op te bouwen en te onderhouden en zodoende rechtstreeks contact op te nemen met de relevante contactpersoon van de leverancier.

Om uw facturen te kunnen betalen.

Uitvoering overeenkomst

Uitvoering overeenkomst:

Uw persoonlijke (betaal)gegevens worden gebruikt om de betaling van de factuur uit te voeren.

 

 

Gerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de verbintenissen die voortvloeien uit enig contract met onze handelspartners te kunnen vervullen en zodoende rechtstreeks contact op te nemen met de relevante contactpersoon van de leverancier.

Om te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst (o.a. details van het order,  levering, kwaliteit, klachten, enz.).

Uitvoering overeenkomst

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te kunnen nemen over gerelateerde vragen / issues in kader van de overeenkomst.

 

Gerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om toe te zien op het goede verloop van de overeenkomst en zodoende rechtstreeks contact op te nemen met de relevante contactpersoon van de leverancier.

 

1.3 Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen of er toegang toe verlenen voor bovengenoemde doeleinden:

-    Aan andere bedrijven binnen de ENTREMATIC/ASSA ABLOY groep.

-    Aan derde partijen die diensten leveren in relatie tot deze website en bijhorende toepassingen, maar alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de service te leveren. Bijvoorbeeld: IT-service provider(s) die de website hosten, ontwikkelen en beheren.

-    Aan overheidsinstanties, indien wij daartoe door de wet verplicht worden gesteld.

-    Aan een koper of potentieel toekomstig koper van ons bedrijf.

-    Aan derden (bv. verdelers) wanneer u ons een verzoek heeft gericht om in contact te komen met dergelijke derden en u expliciet toestemming heeft gegeven dat wij uw gegevens mogen overmaken.

-    Aan derde partijen zoals leveranciers en subcontractors, maar alleen in die mate waarin nodig om onze producten en dienstverlening in het kader van onze overeenkomst te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld: leveranciers zoals transportbedrijven en installatie- en onderhoudsbedrijven die als subcontractor optreden.

ENTREMATIC neemt maatregelen om alle persoonsgegevens te beschermen die overgedragen worden aan derden of naar andere landen die geen gepast beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetten en als hierboven vermeld.

 

1.4 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

ENTREMATIC bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig om te voldoen aan het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn om een verzoek of bestelling te verwerken, of om uw account, uw marketingvoorkeuren of onze relatie te beheren. Statistieken die geanonimiseerd zijn, kunnen langer bewaard worden.

Soorten opgeslagen gegevens 

Hoe lang worden ze bewaard? 

Contactinformatie die u verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, regio/land en bedrijfsnaam.

Deze gegevens verwijderen wij na 12 maanden. De gegevens worden ook verwijderd na drie e-mail bounces.

Uw antwoorden op onderzoeken waaraan u deelneemt.

Deze gegevens verwijderen wij na 12 maanden na het einde van de onderzoeksperiode. Samengevoegde gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een individu en worden langer bewaard.

Marketingvoorkeuren zoals het in- of uitschrijven voor het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven via e-mail.

Permanent, omdat het een wettelijke vereiste is uw voorkeuren te respecteren, maar met tienjaarlijkse herevaluatie.

Informatie betreffende onze bedrijfsrelatie, zoals gegevens in bestellingen en offertes, vereisten die u aan ons stelt en leveringsinformatie, accountgegevens etc..

Voor de duur van de bedrijfsrelatie en 18 maanden daarna. Gegevens kunnen langer bewaard worden als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Administratie (uw factuur-, betaal- en bestelgegevens)

Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens van u minimaal 7 jaar te bewaren.

 

1.5 Hoe we uw gegevens beveiligen

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen er voor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. 

 

1.6 Wat zijn uw rechten?

In relatie tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, hebt u het recht:

-    Een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens in onze dossiers;

-    Te vragen of we uw persoonsgegevens corrigeren of wissen (hoewel dit betekent dat we geen verzoeken of bestellingen meer kunnen verwerken, of dat uw account vervalt);

-    Ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de gegevens ter verbetering van onze website), of te beperken hoe we ze verwerken (bijvoorbeeld als u denkt dat de gegevens onjuist zijn);

-    De gebruikte persoonsgegevens die gebruikt worden om verzochte informatie te verstrekken, een bestelling te verwerken of uw account of onze relatie te beheren op te vragen in een door een machine te lezen indeling, die u mag overdragen aan een andere gegevensbeheerder; en

-    Uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken voor het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden door ons.

De uitoefening van bepaalde rechten kan onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden. Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, kan ENTREMATIC niet ingaan op uw verzoek.

Verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten of tot meer informatie daarover dienen gericht te worden aan privacy.be@entrematic.com of Entrematic Belgium te Waverstraat 21, 9310 Moorsel, België.

Als u een klacht hebt betreffende onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht dit te melden bij Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00 - contact@apd-gba.be of bij de toezichthoudende autoriteit waar u woont of werkt, indien anders.

 

1.7 Wijzigingen aan deze privacy kennisgeving

ENTREMATIC kan deze privacy kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken in reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We brengen gebruikers op de hoogte van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer ze van kracht worden). De nieuwste versie van onze privacy kennisgeving is beschikbaar op onze website.

Uw doorlopende gebruik van de digitale dienst nadat een dergelijke update van kracht is geworden, wordt gezien als acceptatie van dergelijke wijzigingen. Als u de updates aan deze privacy kennisgeving niet aanvaardt, moet u stoppen met het gebruik van deze digitale dienst.

--------------------

Juridische kennisgeving

Dit is een juridische kennisgeving voor de website www.dynacodoor.com die wordt aangeboden door de ENTREMATIC Groep ("ENTREMATIC"), herzien op 25 mei 2018.

Wat u moet weten, in het kort: op deze website biedt ENTREMATIC BELGIUM online informatie die eigendom is van ENTREMATIC. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in juridisch gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze juridische kennisgeving. Hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy kennisgeving en het cookiebeleid.

Gezien het dynamische karakter van onze organisatie behouden wij ons het recht voor om op elk moment te stoppen met onderdelen of functies van deze website of hierin wijzigingen aan te brengen (waaronder de privacyverklaring; juridische kennisgeving en cookiebeleid). Dergelijke wijzigingen van onderdelen of functies van deze website of aanpassingen in de privacyverklaring of juridische kennisgeving zijn direct van kracht vanaf het moment van plaatsing en mogelijk is een vervangende functie niet beschikbaar.

Entrematic Belgium nv – BE0439.752.567 – Waverstraat 21, 9310 Moorsel is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die worden verzameld via de website.

Een meer gedetailleerde juridische uitleg wordt hieronder gegeven.

 

 1. Auteursrecht en handelsmerken

De inhoud van deze website (de “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal, handelsmerken, merken, logo's en software wordt beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. De eigendom van de Inhoud wordt niet overgedragen op u of andere gebruikers van deze website, maar blijft berusten bij ENTREMATIC of een derde partij die eigenaar is van de materialen die op deze website vermeld worden.

ENTREMATIC is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor de activiteiten van het bedrijf en de producten en diensten van het bedrijf die op deze site worden genoemd. Deze namen worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

U bent gemachtigd om de Inhoud te bekijken, per e-mail te verzenden, te downloaden en af te drukken, maar uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden en alle geldende wetten en regels.

Ongeoorloofd gebruik van de Inhoud kan tot gevolg hebben dat wetgeving inzake auteursrecht of merkenrecht of overige wetgeving wordt overtreden. Bij het e-mailen, downloaden of afdrukken van de Inhoud dient u ook alle informatie met betrekking tot auteursrechten en andere juridische kennisgeving die in de Inhoud worden vermeld te vermelden, waaronder alle auteursrechtinformatie onder aan de pagina.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ENTREMATIC mag deze Inhoud niet worden gekopieerd, getranscribeerd, opgeslagen in een opslagsysteem, vertaald in een andere (programmeer) taal, verzonden in enige vorm of op enige manier (elektronisch, mechanisch, fotografisch of anderszins), verkocht of gedistribueerd. U mag de Inhoud niet verkopen of aanpassen of deze reproduceren, weergeven, in een openbare voorstelling verwerken, distribueren of op andere wijze gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen. Het is niet toegestaan deze website of de inhoud ervan te “framen” en u stemt ermee in geen onderdelen van deze website naar een server te kopiëren. Verder stemt u ermee in op geen enkele wijze namen, logo's of handelsmerken van ENTREMATIC te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ENTREMATIC.

 1. Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Inhoud op andere websites of in andere computernetwerken, voor welke doeleinden ook, is expliciet verboden. Het is echter wel toegestaan HTML-hyperlinks naar deze website op uw website te plaatsen, overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. U krijgt hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en intrekbaar recht om met een link naar deze website te verwijzen. U stemt ermee in om links naar deze websites niet zodanig te presenteren dat deze geassocieerd worden met reclame of een goedkeuring lijken te impliceren voor een organisatie, product of dienst. U stemt ermee in geen links naar deze website te plaatsen op websites die een redelijk persoon als obsceen, lasterlijk, intimiderend, beledigend of kwaadwillend zou bestempelen. ENTREMATIC behoudt zich het recht voor deze licentie in het algemeen, of uw recht op het gebruik van specifieke links, te allen tijde in te trekken. Indien ENTREMATIC deze licentie intrekt, stemt u ermee in om al uw links naar deze website direct te verwijderen en uit te schakelen.

Als u de Inhoud gebruikt op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, kan het zijn dat u de wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht of overige wetgeving overtreedt. Als dit het geval is, trekt ENTREMATIC uw toestemming voor het gebruik van deze website automatisch in, en is ENTREMATIC gerechtigd u te verzoeken kopieën van (delen van) de Inhoud direct te vernietigen. Alle rechten die niet expliciet door deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

 1. Disclaimer

ENTREMATIC AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE RESULTATEN DIE VERKREGEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK OF DE AFHANKELIJKHEID VAN DEZE WEBSITE OF DE AFGEBEELDE OF VERSPREIDE INHOUD VAN DEZE WEBSITE. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS DAN OOK GEHEEL OP EIGEN RISICO.

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD EN DE SERVICES VAN DEZE WEBSITE WORDEN DOOR ENTREMATIC “AS IS” GELEVERD, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR. ENTREMATIC GEEFT, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ENTREMATIC BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, CONTINUÏTEIT OF TIJDIGHEID VAN DE INHOUD, SERVICES, SOFTWARE, TEKST, AFBEELDINGEN, LINKS OF COMMUNICATIE DIE OP OF VIA HET GEBRUIK VAN DEZE SITE WORDEN GEBODEN. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET TREFFEN VAN VOORZORGSMAATREGELEN OM DE DOOR U VERKREGEN INHOUD VAN DEZE SITE TE BESCHERMEN TEGEN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE COMPUTERCODE VAN DESTRUCTIEVE AARD.

Noch ENTREMATIC noch aan ENTREMATIC gelieerde personen of bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik of verhindering van het gebruik van deze website, of de inhoud, services of materialen die op of door deze website worden geboden (“deze bescherming”). Deze bescherming dekt ook claims gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid en elke andere juridische theorie, ongeacht het feit of ENTREMATIC gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schades. De bescherming is van toepassing op alle verliezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, bijzondere en strafschade, schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel of dood door schuld, winstderving, en schade ten gevolge van gegevensverlies of bedrijfsonderbrekingen.

 1. Link naar andere websites, advertenties

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden aangeboden als service en impliceren niet dat ENTREMATIC de inhoud van of verstrekt door deze website van derden onderschrijft. Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden; wij bekijken, controleren of beheren de materialen van websites van derden niet; wij geven geen verklaringen betreffende inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit van de materialen op websites van derden.

Als u besluit om via deze site gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dat op uw eigen risico. Op uw gebruik van websites van derden zijn de respectieve Gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden van toepassing, inclusief het Privacybeleid van deze websites.

 

Indien deze site ervoor kiest advertenties van derden te tonen, kunnen deze advertenties links naar andere websites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, geeft deze site geen goedkeuring voor producten of verklaringen betreffende de nauwkeurigheid, legitimiteit van materialen in of gelinkt aan advertenties op deze site.

5. Social Media Widgets

De website kan social media widgets gebruiken om het gebruikers mogelijk te maken content van onze website te delen op diverse sociale netwerken (LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter etc.). Om inzicht te krijgen in de manier waarop en welke informatie wordt verzameld, en welke cookies door derden worden geplaatst, raadpleegt u het privacybeleid van het bijbehorende sociale netwerk.

6. Contact informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze juridische kennisgeving, kunt u contact met ons opnemen: Entrematic Belgium nv, Waverstraat 21, 9310 Moorsel, België.

________________________

Cookiebeleid

We vinden het van groot belang dat u weet en begrijpt welke cookies we gebruiken voor onze website en voor welke doeleinden. Op die manier willen we uw privacy garanderen, de gebruksvriendelijkheid van onze website verhogen, de kwaliteit van het aanbod op onze website bewaken en voor u verbeteren.

 1. Wat is een cookie?

Een “cookie” is een klein tekstbestand met informatie dat op uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen gedurende uw bezoek aan onze website. Cookies worden meestal gebruikt om websites te kunnen laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door de website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker terwijl third party cookies worden geplaatst door een andere website dan diegene die bezocht wordt.

Essentiële cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.

Performance cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen.

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

Targeting/advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen.

Sessie cookies zijn tijdelijke cookies die verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Permanente cookies daarentegen blijven aanwezig op het apparaat van de gebruiker totdat ze door de gebruiker verwijderd worden of totdat ze door de browser worden verwijderd na afloop van de duur bepaald in de cookie.

1.2 Welke cookies gebruiken we?

Deze ENTREMATIC website gebruikt diverse soorten cookies - dit om u de best mogelijke gebruikser-varing te bieden - die hieronder beschreven worden

- Essentiële cookies

Deze cookies zijn nodig opdat onze website kan functioneren, deze kunnen niet worden uitgeschakeld maar worden ook niet opgeslagen wanneer u uw browser afsluit. Ze worden meestal ingesteld als reactie op uw acties op onze website, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het (automatisch) invullen van formulieren.

Naam

Opgeslagen gegevens

Doel

Vervaltermijn

ASP.NET_SessionId

ASP.NET gebruikt deze cookie om verzoeken die u gedaan hebt tijdens een bepaalde browsesessie bij te houden.

Biedt de mogelijkheid om verschillende gebruikers te behouden en te scheiden. Dit wordt alleen gebruikt voor websites met een wachtwoord beveiligd gebied.

Wanneer u uw browser afsluit (sessie).

__epiXSRF

Unieke ID's voor formulieren.

Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker te bescheremen egen vervalsing van cross-site verzoeken (XSRF).

Wanneer u uw browser afsluit (sessie).

accepted-cookies

Cookie instellingen voor de website.

Wordt gebruikt om na te gaan of u het gebruik van cookies hebt geaccepteerd.

2 jaar

FormCookie

Formulier ID's.

Deze cookie gaat na of de gebruiker een specifiek formulier heeft ingevuld of niet.

1 jaar

Redirecturl

Informatie voor het omleiden naar een andere pagina.

Link naar de juiste pagina vanuit het startscherm.

1 jaar

.LoginC, EPiDPCKEY, .ASPXRoles

Sessie en rol ID's.

Deze 3 cookies worden gebruikt om login, toegang en machtigingen bij het inloggen op de website met een login zone toe te staan.

Wanneer u uw browser afsluit (sessie).

__cfduid

 

Gebruikt door het inhoudsnetwerk, cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

1 jaar

     

- Functionele cookies 

Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren)

Naam

Opgeslagen gegevens

Doel

Vervaltermijn

selectedLanguage 

Taalkeuze. 

Volgt de voorkeurstaal van de bezoeker. 

1 jaar

     

Indien u deze cookies niet toestaat kan het zijn dat sommige van deze instellingen niet correct functioneren.

- Performance cookies

Deze cookies worden gebruikt om surfgedrag bij te houden, zodat wij aan onze kant onze informatie en service aan u kunnen verbeteren. 

Indien u deze cookies niet toestaat kunnen wij niet weten of u onze website heeft bezocht en kunnen wij niet monitoren of de prestatie en het kwaliteitsniveau naar u toe in orde is.

Naam

Opgeslagen gegevens

Doel

Vervaltermijn

_ga

 

Deze cookie is gekoppeld aan Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245). Het wordt gebruikt om unieke gebruikers te kunnen onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op de website en wordt gebruikt voor het berekenen van bezoekers-, sessie- en campagnegegevens voor de siteanalyserapporten.

2 jaar

_gid

 

Deze cookie is gekoppeld aan Google Analytics en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

24 uur

_gat

 

Deze cookie is gekoppeld aan Google Analytics en wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken - het beperkt de verzameling van gegevens op websites met veel verkeer. 

1 minuut

     

- Cookies van derde partijen

Deze cookies worden gebruikt door inhoud die op de website ingesloten is vanuit andere kanalen, zoals social media kanalen, kaarten of video's. 

Indien u deze cookies niet toestaat kan u problemen ervaren met de website functionaliteiten die worden voorzien door derde partijen.

Naam

Opgeslagen gegevens

Doel

Vervaltermijn

JSESSIONID

We gebruiken LinkedIn op een aantal pagina's op deze website. LinkedIn kan cookies plaatsen op pagina's met deze functionaliteit. Lees voor meer informatie de LinkedIn Cooky Policy.

Deze cookies zijn nodig om de LinkedIn-integratie te laten werken. 

Lees voor meer informatie de LinkedIn Cooky Policy

Wanneer u uw browser afsluit (sessie).

_ga

2 jaar

_guid

 

_lipt

 

bcookie

1 jaar

bscookie

1 jaar

Lang

 

li_at

 

Liap

 

Lidc

1 dag

Sl

 

Visit

 

__hstc

 

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te volgen. Het bevat het domein, utk (zie hieronder), initiële tijdstempel (eerste bezoek), initiële tijdstempel (laatste bezoek), huidige tijdstempel (dit bezoek) en sessienummer (dat voor elke volgende sessie wordt verhoogd).

2 jaar

__hssc

 

Deze cookie houdt de sessies bij. Het helpt ons het gebruik van onze site te begrijpen door sessies te tellen en het aantal paginaweergaves in elke sessie. Dit wordt gebruikt om te bepalen of we het sessienummer en de tijdstempels in de __hstc-cookie moeten verhogen. 

30 minuten

 

     

1.3 Hoe zet ik cookies uit?

- Essentiële cookies

Essentiële cookies kunnen niet worden uitgezet, aangezien onze website niet zou functioneren en dat zou zowel u als ons frustreren.

- Functionele cookies

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door functionele cookies, maar indien u deze toch niet zou wensen kan u uw browser zodanig instellen dat hij automatisch de opslag van cookies weigert.

- Performance cookies

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door performance cookies, maar indien u deze toch niet zou wensen kan u Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren voor alle grote browsers. Je kan er meer over lezen op Google’s support site.

- Cookies van derde partijen

Om cookies van derde partijen te weigeren kan u uw voorkeuren aanpassen door de instellingen van uw webbrowser zodanig te veranderen dat hij de opslag van cookies van derden weigert.

 

1.4 Meer weten?

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw webbrowser zo instellen dat u het opslaan van cookies automatisch weigert of dat u iedere keer geïnformeerd wordt als een website toestemming vraagt voor het opslaan van een cookie. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook gewist worden via de webbrowser. Raadpleeg de helppagina's van uw webbrowser voor meer informatie. Hou er rekening mee dat bepaalde pagina’s of functionaliteiten op deze website cookies vereisen en mogelijk niet werken als cookies worden verwijderd of geweigerd.

Indien u onze site al bezocht en eerder overeenstemde met het gebruik van cookies kan u steeds uw toestemming intrekken en deze van uw toestel verwijderen in uw browser instellingen. Browser specifieke informatie over hoe u dit kan bereiken kan gevonden worden in de ondersteuningspagina’s van uw browser of op www.allaboutcookies.org . Zij bieden een uitgebreide how-to gids per browser en een weelde aan informatie over cookies.

Neem contact met ons op via privacy.be@entrematic.com  voor meer informatie over de cookies die door deze website worden gebruikt.

Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ENTREMATIC en de uitoefening van uw rechten, gelieve onze privacy kennisgeving te raadplegen.